Veteriner Hekimler Yalnız Hissediyor

Son günlerde sağlık çalışanlarına yapılan maaş zamları üzerine “Veteriner Hekimlerin sağlık sınıfında olmalarına rağmen, sağlık sınıfına tanınan haklardan yararlanamaması” sosyal medya platformlarının gündemini oluşturuyor.

Veteriner Hekimler sağlık sınıfında olmalarına rağmen “Sağlıkta Şiddet Yasası, Yıpranma Payı ve Özlük Hakları” konularında birçok hak kayıpları ile karşılaştı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali EROĞLU bu konu hakkında yetkili makamlara birçok kez çağrıda bulundu.

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

Beşeri Hekimlik İnsanlar İçinse Veteriner Hekimlik İnsanlık İçindir

Sendikalar, ilgili Bakanlıklarda birçok meslek grubunun hakları için mücadele ederken, Veteriner Hekimler bu mücadelede sendikalar tarafından ilgili konunun yeterince gür ifade edilmediğini ve bu yüzden kendilerini yalnız hissettiklerini ifade ediyor.

Zoonozlarla sahada en ön safta mücadele eden ve hayatlarını tehlikeye atan Veteriner Hekimler; hayvan sağlığı ve halk sağlığını korumak, insanlara sağlıklı gıdayı ulaştırmak için özverili şekilde çalışıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de ülkemizde Covid-19 aşılarını geliştirilenler yine Veteriner Hekimler. “Beşeri Hekimlik İnsanlar İçinse, Veteriner Hekimlik İnsanlık İçin” sözü unutuluyor.

Belediye Veteriner Hekimleri Derneği gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve Veteriner Hekim, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin hak kazanımları için atacağı adımlarda aktif olarak destek vereceğini sosyal medyalarından duyurdu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

III – SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.