HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43)

2021 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği yayınlandı.

Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebliğe ulaşmak için TIKLAYIN

Tebliğ eklerine ulaşmak için TIKLAYIN

Tebliğ kapsamında yer alan desteklemeler;

Buzağı desteklemesi

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi

Malak desteklemesi

Dişi manda desteklemesi

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi

Arılı kovan desteklemesi

Damızlık ana arı desteklemesi

Yangın ve selden zarar gören kovan desteklemesi

Çam balı telafi desteklemesi

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği

Düve alım desteği

Besilik erkek sığır/manda desteklemesi

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

Atık desteği

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

Programlı aşı ve küpe uygulamaları

Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği