Türk Tarım Orman – Sen Şanlıurfa Şubesi’nden Veteriner Hekimlere Destek

Türk Tarım ve Orman Sendikası Şanlıurfa Şubesi düzenlediği basın açıklaması ile Veteriner Hekimlere destek oldu.

Değerli basın mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarımız,

Bizler beyaz önlüklü üvey evlatlar değiliz!

Bizler İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, gelecek nesilleri kurtaran Süreyya Tahsin Aygün’ün, Türkiye’de covid-19 aşısını geliştiren Aykut Özdarendeli’nin mensubu olduğu sağlık neferleriyiz!

TBMM’de pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesi yapılması kabul edildi. Bu düzenlemede Veteriner Hekimler başta olmak üzere tüm veteriner sağlık çalışanları yine dışlandı.

657 sayılı devlet memurları kanununun 36. maddesinde tanımlanan “sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” içerisinde hayvan sağlığı dahil mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve diğer meslek mensuplarıyla birlikte hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli yer almaktadır.

Zam ve tazminatları belirleyen 152. maddede ise; eğitim düzeyi, görevin nitelikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan zam ve tazminatları beşeri sağlık çalışanları ile hayvan sağlığı çalışanları aynı düzeydedir, maaşları da döner sermaye katkıları hariç miktar olarak aynıdır. Son birkaç yıl içerisinde beşeri hekimler ve diş hekimlerinin gerek emekli olanları, gerekse görevde olanları yönünden özlük haklarında önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır.

Ancak veteriner hekimler başta olmak üzere tüm hayvan sağlığı çalışanları dışlanmıştır. Anayasa mahkemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönündeki kararına rağmen yine beşeri sağlık personelinin tamamına 2 aylık fiili hizmet zammı verilirken veteriner hekimler başta olmak üzere tüm hayvan sağlığı çalışanları kapsam dışı bırakılarak fiili hizmet hakkından da dışlanmıştır.

Sağlık çalışanları zor şartlarda yürüttükleri özverili çalışmalarla bu iyileştirmeleri fazlasıyla hak etmektedirler. Ancak; hayvan sağlığı çalışanları zorlu arazi şartlarında her gün iş kazaları geçirerek, şiddete maruz kalarak, kar kış yağmur çamur demeden 200’den fazla zoonoz hastalık riskiyle karşı karşıya kalarak hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği adına yürüttükleri hizmetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Bakanlıklar, üniversiteler ve belediyeler bünyesinde bulunan yaklaşık 20.000 civarında hayvan sağlığı çalışanına hak ettikleri bu zamların verilmesi gerekir.

657 sayılı kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen hayvan sağlığı çalışanlarının bu şekilde ayrımcılığa tabi tutularak dışlanması Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmaması mı? Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olarak kabul etmiyor ve bu konuda çözüm bekliyoruz!

Kamu çalışanlarına yönelik iyileştirme amaçlı bir düzenleme yapılırken bile adalet algısından uzak ve sağlık meslek mensupları arasına nifak sokan bu düzenleme, genel anlamda tüm kamu çalışanlarında ve emeklilerimizde var olan beklentilerin tavan yapmasına sebep olmuştur. O nedenle ve son günlerde yaşanan ekonomik tablo dikkate alınarak tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerimize iyileştirici ve kalıcı ücret artışı getirilmelidir. Çünkü gerek pandemi ve gerekse son mali gelişmeler sonrası tüm çalışanların ekonomik anlamda ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli ve kayıplar telafi edilmelidir.

Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları ve emeklilerimiz için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde, sağlık çalışanlarının arasında ortaya çıkan ve tüm kamu çalışanlarını da rahatsız eden bir ayırım kabul edilemez.

Yapılması gereken, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenlemenin, mevcut bütçe görüşmeleri çerçevesinde hayata geçirilmesidir.

Bu anlamda mücadelemiz ve çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Türk Tarım Orman Sendikası
Şanlıurfa Şubesi