“VETEXPO 2022” Kayıtları Başladı (Video)

Değerli Meslektaşlarımız;

Bildiğiniz üzere VETEXPO 2019 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi 20-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Ancak 2020 ve 2021 kongrelerimizi pandeminin yaratacağı riskler düşünülerek ertelenmişti. Yaşanan sürecin belli oranda kontrol altına alınması ve aşılanma oranının artması nedeniyle kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik.

Kongremiz 2019 yılında ilk defa gerçekleşmesine rağmen yoğun bir ilgi ve katılım olmuştu. Üç salonda konularında uzman toplam 68 yerli ve yabancı akademisyen ile Veteriner hekim sözlü sunum yapmış, ayrıca dokuz adet poster katılımı olmuştur. Pet, egzotik, ve ruminant türlerine ilişkin yapılan sunumlara serbest çalışan meslektaşlarımız, akademisyenler, farklı kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız, farklı ülkelerden meslektaşlarımız, doktora öğrencilerimiz ile son sınıf öğrencilerimiz katılmışlardır.

Kongreye ilişkin veriler tarafımızdan değerlendirilmiş yeni kongremiz için yol gösterici olarak kullanılmıştır. VETEXPO özellikle genç meslektaşlara ve akademisyenlere odaklanmış, onlara bir vizyon katabilmek için planlanmıştır. Kongremiz, gençlerin meslek yaşamına başlarken meslektaşlarını tanıma, iletişimini geliştirme ve sektör firmalarıyla karşılaşma imkanı yaratmayı amaçlamaktadır. VETEXPO bilimsel niteliği ön planda tutan, özellikle uygulama konusunda meslektaşlarımıza daha fazla imkan sağlayan bir kongre olmak için çalışmalar yapmaktadır.

Önümüzdeki kongrede pandemi şartlarına uygun geniş ve yeterli sayıda salonları bulunan İstanbul’daki en büyük fuaye alanlarından birine sahip Pullman Hotels&Convention Center İstanbul otelinde yapılacaktır. Kongre kendi içinde adeta küçük kongreleri kapsayacak pet, ruminant, egzotik ve diğer alanlar için ayrı düzenleme kurulları ile alanlarına sahip olacaktır. Kongrede çağrılı tebliğler, bilimsel araştırmalar ile vaka sunumları bildiri ve poster olarak sizlerle paylaşılacaktır. Bu kongre bilimsel etkinlikler yanında sektör firmalarına sağlanacak geniş alanlarda ve bağımsız mekanlarda bir fuar havasında kendilerini tanıtma ve demonstrasyon imkanı verecektir. Tüm çalışma alanlarımıza hitap eden kongremize hizmet veren tüm firmaların eksiksiz bulunması en büyük dileğimizdir.

Hedefimiz, son teknolojik gelişmelerin hekimliğe aktarıldığı, akademisyenlerle sahada çalışan meslektaşlarımızın bir araya getirildiği giderek kurumsallaşacak bir kongre yaratmaktır.

Tüm meslektaşlarımızı, her dakikasında mesleki birikimlerin paylaşılacağı, çok yorulacakları ancak değeceğine inandığımız VETEXPO2022 kongremize bekliyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Murat ARSLAN
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı