TURKOVAC’ a Acil Kullanım Onayı

TÜSEB desteği ile geliştirilen ilk yerli inaktif COVID-19 aşımız TURKOVAC’ a, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan bilimsel inceleme sonucunda “Acil Kullanım Onayı” verildi. 

22 Haziran’da Faz-3 çalışmaları başlatılan ve 41 merkezde çalışmaları devam eden TURKOVAC için 25 Kasım’da TİTCK’ ya Acil Kullanım Onayı başvurusunda bulunulmuştu. Acil Kullanım Onayı Değerlendirme Komisyonu; uluslararası eczacılık standartlarında bilimsel verileri değerlendirerek,  TURKOVAC’ ın Acil Kullanım Onayı almasına karar verdi. Acil Kullanım Onayı; bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım iznidir.

 “TURKOVAC” AR-GE’den ürüne kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen ve Acil Kullanım Onayını alan ilk yerli COVID-19 aşısı olarak tarihe geçti.

Kaynak: TÜSEB