TBMM Plan Bütçe Komisyonunda gündem “Sağlık Çalışanları” (Video)

375 sayılı KHK’de değişiklik yapılması için, 52 milletvekili imzalı kanun teklifi, 10.06.2022 Cuma günü , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Vekili Süleyman Girgin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir konuşma yaptı. Sosyal medyasından konu hakkında açıklamalarda bulunan Girgin; “Sağlık Kanununu görüşüyoruz. Hekimler ile ilgili düzenlemeler var. Ancak Veteriner Hekimler yok sayılıyor. Veteriner hekimler kanunlara göre sağlık alanında görev yapmaktadırlar. İnsan ve hayvan sağlığı bir bütündür; ayrımcılık doğru değildir.” dedi.


Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Gülay Ertürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Dede bu toplantıda yer alarak, Veteriner Hekimlerin “Sağlık Çalışanı” olduğunu ancak veteriner hekimlik mesleğinin her yasada olduğu gibi bu konuda da mağdur edildiğini dile getirdiler.

Ertürk, toplantıda yaşananları anlattı ve şu açıklamalarda bulundu; “Öğleden sonraki bölümde, zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı toplantıda, söz hakkı alarak biz de sağlık çalışanı olduğumuzu ancak mesleğimizin her yasada olduğu gibi bunda da mağdur edildiğini dile getirip kayıtlara geçirdik. Çünkü ne yazık ki yasada veteriner hekimlere hiçbir şekilde yer verilmemiş.

Tabip diş tabibi ve uzmanlarının sağlık çalışanlarının ve emeklilerinin mali durumlarının iyileştirilip bizim unutulduğumuzu,

Bu yasada genel gerekçe olarak, sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi ile sağlık çalışanlarının mağduriyet ve sorunların giderilmesi diye belirtildiği halde sosyal devletin hakkaniyet içerisinde tüm vatandaşlarının hakkını gözetmediğini,

Yasanın içeriğinin tabip, diş tabibi kapsamında olup Veteriner Hekimden bahsetmediğini,

Bizim meslek adımızda geçen hekim kısmının gözardı edildiğini,

40 bin veteriner hekimin sözcüsü olarak dile getirdiğimi söyledim.

1,5 ay önce bir meslektaşımızın toplum  sağlığı için öldürüldüğünü ama sağlık çalışanı olarak kabul görmediğimizi, sağlıkta şiddet yasasına da alınmadığımızı, yıprandığımızı, tekme,  ısırık, boynuz darbelerine maruz kaldığımızı  ama 1946 dan itibaren aldığımız fiili hizmet zammı elimizden alındığını, şimdi  de tabip diş tabibine yapılan mali iyileştirmede yine unutulduğumuzu ,üvey  evlat muamelesi gördüğümüzü söyledim.

Sosyal devlet isek ve konu mağduriyet giderilmesi ise biz de hakkaniyet çerçevesinde bu iyileştirmeden faydalanmak istiyoruz dedim. Komisyon Başkanı en son bu sağlık bakanlığındaki çalışanlar için deyince, sağlık bakanlığında da veteriner hekim istihdamımız  var diyerek konuşma yerinden ayrıldım.”