Yine Sınıfta Kalmayalım!

Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği (HAYHAVEDER)’nin 2023 yılı Kurban Bayramı basın açıklamasıdır.

Kurbanlık hayvanlara karşı bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı unutup yine sınıfta kalmayalım.

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet ve eziyet haberlerinin arttığı, hatta kurbanlık hayvanlara eziyet eden insanların görüntüleri ile karşılaşmaya başladığımız bir dönemin ardından Kurban Bayramı sürecine giriyoruz. Dini bir görev olarak yapıldığı ve özellikle hayvanlara eziyet etmemek gerektiği dini açıdan da vurgulandığı halde kurbanlık hayvanlara yapılan uygulamalar ülke genelinde değerlendirildiğinde yıllardır insancıl olmaktan uzaktır.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonları organizasyonunda yürütülen çalışmalar kâğıt üzerinde standart ve doğru görünse de uygulamada her yerde aynı derecede başarılı olmamaktadır. Her yıl satış yerlerinde gördüğümüz olumsuz yaşam şartları, kesimler sırasında yeterli sayıda uzman kasapların olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılar, kesim çadırlarının donanımlarının hayvanların acı çekmeden kesilmesine imkan verecek kalitede olmaması, kurbanlık hayvanların birbirlerinin kesildiği anları görmelerini engelleyen önlemlerin alınmadığı, vatandaşların gerek sabırsızlıktan gerek ekonomik nedenlerle kendilerinin kesim işlemini yapmayı tercih etmeleri nedeniyle yaptıkları yanlışlar yüzünden hayvan refahı bakımından sınıfta kalmaya devam ettiğimiz üzücü bir gerçektir.

Bu yıl özellikle, kurban hizmetlerinin yetersiz uygulanmasına bağlı olarak yaşanmakta olan hayvan refahına dair yanlışların yanında, insanların kurbanlık hayvanlarına karşı dahi acımasız olmalarının toplumsal ve psikolojik olarak değerlendirilmesi gerektiğini uzmanlara hatırlatmak istiyoruz. Unutulmamalıdır ki hayvanlara eziyet ve şiddet eğiliminde olan kişilerin suça yatkınlıkları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dolayısıyla kurbanlık hayvanlar dahil, hayvanlara acı çektirmeye neden olan eylemler ve sorumluları psikolojik açıdan değerlendirilmeli ve toplumsal açıdan da ele alınarak gerekli iyileştirme çalışmaları geç kalınmadan hayata geçirilmelidir.

Kurban hizmetlerinin başarısızlığının hijyen ve çevre sağlığı açısından halk sağlığını tehdit ettiği de unutulan bir başka önemli konudur. Kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimlerin etkin bir şekilde görev almaları hayvan refahı açısından olduğu kadar halk sağlığı açısından da önemlidir. Kesim öncesi hayvanların taşınmalarından, kesim sürecine kadar kaldıkları alanların şartlarının uygun olması, satış sırasında ve sonrasında nasıl muamele gördükleri, kesim anında da eziyet edilmeden herkesin üzerine düşeni yapması ile hayvan refahı sağlanmalıdır.

Her konuda olduğu gibi bilimsel gerçekler ışığında, yasal düzenlemelere uygun ve özenli çalışmalarla değil, dört günde bitip gidecek telaşlı bir mecburiyet olarak görüldüğü sürece hayvan refahı dahil halk sağlığının korunması da mümkün değildir.

Bu yıl herkesin birey olarak bu dini görevin ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket etmesi gerektiği yeniden hatırlanmalıdır.

Veteriner Hekim Dr. Ebru TONG Başkan
Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği