Sağlıklı bir dünya için inekler mi, insanlar mı azaltılmalı?

Dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Nüfusu hızla artan insanoğlu kendine yeni yaşam alanları açmak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Yeni yaşam alanının yanında hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için bir yandan birim alandan daha fazla ürün elde etmeye çalışırken diğer yandan yeni tarım alanları açma çalışmalarını sürdürmektedir. Artan insan nüfusu gelişen teknoloji, ulaşım araçları enerji ihtiyacını artırmış ve bizleri daha fazla fosil yakıt kullanımına itmiştir. Günümüzde insanoğlunun yaşam tarzı dünyanın Karbon dengesini bozmuş ve küresel ısınma dolayısıyla büyük bir iklim krizi ile baş başa bırakmıştır.

Seller, orman yangınları, kuraklık insanları zor durumlarda bırakmaya devam etmektedir. Başta gıda üretimi kaynaklı olmak üzere gelecekte bizi zor günlerin beklediği aşikârdır. Tam da bu nokta devletler bu olaya karşı çözüm arayışlarına girmiştir. Bazı kesimler Küresel ısınmadan dolayı inekleri suçlayıp, yapay et fikrine insanları alıştırmaya çalışmaktalar. Ancak bazıları da teşhisi doğru koyup tedaviyi yanlış yapmaktadır. İnsan sayısının azaltılmasının gelecekte yaşayacak insanların daha sağlıklı yaşamaları için önemli olduğunu savunmaktalar. Bu tezi ortaya koyanların bunu nasıl yapmayı planladıklarını açıklamaları gerektiğini düşünüyorum. Zira geçtiğimiz yıllarda Covid-19 pandemisi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 7 milyona yakın insanın öldüğü biliniyor. Covid-19’un çıkışı hala açıklanamazken ve birçok soru işareti taşıyorken, acaba birileri nüfus azaltma işlemine başladı mı? sorusu akıllara geliyor.

Dünya var olduğundan günümüze bilgi ve donanım olarak en üst düzeyde bulunan insanoğlu küresel ısınmaya çözüm olarak inekleri veya insanları azaltmayı hedefliyorsa gelecek kuşaklar için daha çok endişelenmek gerektiğini düşünüyorum. Muhteşem bir denge içinde var edilen yeryüzünün dengesini yaşam tarzımız ile tüm canlılar için cehenneme çeviren bizler, yeryüzüne saygı duyarak yaşamayı seçip cennete çevirmek yerine nasıl daha yaşanmaz hale getirebiliriz in çabası içindeyiz. Hâlbuki bilim insanları enerjide rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğal enerji kaynakları kullanımının öneminden bahsetmekte. Çevreye saygılı ve duyarlı, dünyanın kaynaklarını yerinde kullanan ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösteren bir insanoğlu bu işi rahatlıkla başarabilir.

Daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir gelecek için, daha sağlıklı bir Dünya’ya, daha sağlıklı bir Dünya için doğaya  (bitki, hayvan tüm canlılara) saygılı ve birbirine saygılı bir insanoğluna ihtiyacımız var. Gelecek nesiler için Dünya’yı hep birlikte koruyalım. Hiçbir canlı öldürülmesin.