TVHB’den yetkililere çağrı; “Erol Sayın göreve iade edilmeli”

Bir süre önce yerel bir basın organında yayımlanan “100 milyonluk tesis boşuna mı yapıldı! Ziraattan hayvancılığı Trabzon’da sorunlara masaya yatırıldı, ortaya vahim tablo çıktı.” başlıklı haberde Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan ve Veterinerler Odası Bölge Başkanı Erol Sayın kendi alanları ile ilgili Trabzon’da görmüş oldukları sorunları dile getirerek çözüm önerilerini paylaştılar. (Haber içeriği için tıklayınız)

Trabzon Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığının yanında Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü görevini de icra eden Veteriner Hekim Erol Sayın’ın görevden alınması üzerine Türk Veteriner Hekimleri Birliği bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şu şekilde;

Meslek odaları yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kamu vicdanını temsil ederler ve Anayasal yükümlülüklerini yerine getirerek kamuoyunu bilgilendirirler.

Meslek örgütleri Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulmuştur. TVHB ve Veteriner Hekim Odalarının, 6343 sayılı kanunun 14. Maddesinde ifade edildiği üzere “Veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” görevleri vardır. Meslek odası başkanları ise seçimle iş başına gelmiş, ilgili oldukları alanlarda bir yandan mesleki hak ve yetkileri korumaya çalışırken bir yandan da ülke hayvancılığının ve ekonomisinin gelişmesi için yetki alanıyla ilgili konularda tespit ettiği eksiklikleri dile getirir ve önerilerini sunarlar. Nitekim, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği, Oda Başkanının Görev ve Yetkileri, Madde 28-(1) “Başkan, odayı idari ve adli makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder…… Oda amaç ve görevleri doğrultusunda, basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi, kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunur.” hükmü bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Oda Başkanının basın açıklaması yapması, kamuoyunu aydınlatması ve böylece sorunun çözümü için katkı sağlaması mevzuatla kendisine verilmiş bir görevdir.

Gerek kamuda gerek akademide gerekse serbest çalışan birçok meslektaşımız gönüllülük esasına göre meslek odalarında görev almaktadırlar. Ancak yakın zamanda Trabzon ilimizde bir toplantıda ilin hayvancılığı, toplum ve hayvan sağlığı için yaptığı bir konuşmadan sonra Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanımızın Bakanlıktaki idari görevinden alınması manidardır. Veteriner hekimler liyakat sahibidirler, gördükleri eksiklikler konusunda görüş ve önerilerini dile getirirken memleketin üstün çıkarlarını gözetirler. Aldıkları eğitim, tabi oldukları mesleki mevzuat ve ettikleri hekimlik yemini bunu gerektirmektedir.

Yaptığı açıklamalar incelendiğinde tamamıyla yol gösteren, olumlu öneriler olduğu açık olan Trabzon Oda Başkanımız sayın Erol Sayın’ın idari görevine iadesini TVHB Merkez Konseyi Yönetimi ve Oda Başkanları olarak talep ediyoruz.

Haber: Türk Veteriner Hekimleri Birliği