Hastalıktan Ari İşletme Nedir?

Çorum Veteriner Hekimleri Odası ve Jourvet işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu programda Veteriner Hekim Mustafa AYDOĞDU, Hastalıktan Ari İşletmeler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmaktadır. İyi Seyirler.

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090403-6.htm

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090402-2.htm

ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170427-2.htm

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER

https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/gkgm/AriIsletmeOnayliCiftlik.pdf

Leave a Reply