Onaylı Çiğ Süt İşletmesi Nedir?

Çorum Veteriner Hekimleri Odası ve Jourvet işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu programda Veteriner Hekim Mustafa AYDOĞDU, Onaylı Çiğ Süt İşletmeleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapmaktadır. İyi Seyirler.

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090403-6.htm

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090402-2.htm

ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170427-2.htm

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER

https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/gkgm/AriIsletmeOnayliCiftlik.pdf

Leave a Reply