Kamuda ve özelde veteriner hekimlerin istihdamı arttırılmalıdır

Sefer AYCAN “Türkiye aynı zamanda hayvancılık alanında potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Veteriner hekimler de sağlık personelidir. Negatif ayrımcılık yapılmamalıdır. Kamuda ve özelde veteriner hekimlerin istihdamı arttırılmalıdır.”