Meslekte Uyanış Platformu’ndan TVHB’nin 50. Büyük Kongresi için adaylık açıklaması

Meslekte Uyanış Platformu’ndan Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 50. Büyük Kongresi için adaylık açıklaması geldi. İşte o basın açıklaması;

MESLEKİ UYANIŞA ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarım ve Büyük Kongre Delegeleri

Bildiğiniz üzere mesleğimiz için çok önemli bir süreç olan Büyük Kongre ve Konsey seçimi 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Meslek odalarımızın değerli başkanları ve delegeleri, sahadan gelen mesleki sorunları ve çözüm önerilerini sunacaklar, sonrasında da önümüzdeki süreçte mesleki mücadelemizi yönlendirecek temsilcileri seçecekler. Meslekte Uyanış Platformu olarak 49. Dönemde aday olmuş ve delegelerin teveccühü ile yedi üyeli Konsey Yönetiminin dört üyeliğini kazanmıştık. Delege iradesinin bu kararına memnun olmakla birlikte sorumluluğumuzun da arttığının farkındaydık. Zira bizler için bu tercih birlikte çalışma kültürünün tesis edilmesi için bir başlangıç olacaktı. Ancak seçilen bir kadın meslektaşımızın üyeliği düşürülerek ne yazık ki delege iradesi yok sayıldı. Oysa ki aynı durumdayken seçilen iki meslektaşımız son iki dönem Konsey Yönetiminde görev almıştı ve bizler delege iradesine saygılı davranmıştık. Bundan sonra da mesleğimiz söz konusu olduğunda asla geriye bakmadan, ilkelerimizden ödün vermeden, ısrarla, olgunlukla ve samimiyetle bir arada olmaya devam edeceğiz.

Son yıllarda mesleğimiz sürekli kan kaybetmekte artan sorunlarımıza kalıcı çözümler bulunamamaktadır. Bu sorunları analiz ettiğimizde, bütün senaryonun hekimliği ve sağlığı temsil eden iki sembolümüzün (stetoskop ve reçete) yıpratılması ve mesleğimizin değersizleştirilmesi üzerine kurgulandığını görüyoruz. Bu gidişe “dur” diyebilmek için başta meslek odaları yöneticileri ile destek veren diğer meslektaşlarımızın içinde yer aldığı Meslekte Uyanış Platformu olarak mesleki bir uyanışa katkı vermek için tekrar aday olduk.

Amacımız;

Bu ülkeye daima katma değer sağlayan, hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığını hayatı pahasına koruyan veteriner hekimlerin sesi olmak,
Yok sayılan, ötekileştirilen, görmezden gelinen veteriner hekimlik mesleğini başta kamuoyu olmak üzere bu ülkeyi yönetenlere ısrarla anlatmak,
Anlamsız karşıtlıklar üzerinden zayıf düşürülerek haklarımızın elimizden alınmasına, veteriner hekimliğin değersizleştirilmesine ne pahasına olursa olsun izin vermemek,
Meslek örgütü bilincini ve dayanışma kültürünü tesis etmek için tüm meslek odalarımızı, fakültelerimizi, sivil toplum örgütlerimizi ve meslektaşlarımızı birlikte mücadele etmeye ikna etmek,
Saygıdeğer Delegeler

Unutmayınız ki, verdiğiniz oy ve seçtiğiniz yönetimle esasen mesleğimizin geleceğine sizler yön vereceksiniz. O nedenle en az meslek örgütü yöneticileri kadar sorumluluk taşımaktasınız. Başarı için birlikte mücadele edeceğimizi göstermek zorundayız. Önce ulusal çıkarlarımızı sonra mesleki geleceğimizi düşünerek, diğer bütün kaygıları, duygusal yaklaşımları ve yıpratma amaçlı telkinleri bir tarafa bırakarak oyunuzu kullanınız.

Bize destek verin ki sizden aldığımız güçle;

· Bu mücadeleyi kişisel ilişkilerden, lütuf beklemekten, kayıplara karşı tepkisiz kalmaktan çıkaralım,

· Sorunlarımızı ayrım gözetmeksizin tüm siyasi partiler ile kurum yetkililerine anlatalım,

· İletişimle başaramadığımızı meslek örgütü gücüyle Anayasal haklarımızı kullanarak başaralım,

· Kurumsal bilinç ve duruş, öngörülü yaklaşım, bilimsel raporlar, zamanında müdahaleyle bizi yönetenleri ikna edelim,

· Kayıp hak ve yetkilerimizi geri alalım,

Gelin CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI’na girerken bu kadim meslekte bir uyanışa, yeni bir başlangıca birlikte imza atalım, bu ülkede biz veteriner hekimler de varız diyelim.

Biliyoruz ki, kök hücreyi dünyada ilk tanımlayan, Kurtuluş Savaşı’nın kaderini değiştiren, yeterli ve sağlıklı gıdanın sigortası, koruyucu hekimlik hizmetleriyle toplum sağlığını koruyan, üretime katkısıyla ekonomiyi ayakta tutan bu mesleğin sesini vicdanı olan herkes duyacaktır.

Bize destek verin ki, muayenehanelerden, köylerden, mezbahalardan, kamudan, belediyelerden, üniversitelerden, gıda işletmelerinden, ilaç sektöründen yükselen haykırışları birlikte duyuralım, mesleğimizin yok sayılmasına izin vermeyelim, güçlü bir mesleki duruşla haklarımızı geri alalım. Saygılarımla

Prof. Dr. Murat ARSLAN
MESLEKTE UYANIŞ PLATFORMU
adına