Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıda kaynaklı hastalıkları engelleyerek, gıdaların işlenmesi ve depolanmasını ele alan bilimsel bir disiplindir. Bu potansiyel olarak ciddi sağlık tehlikelerini önlemek için takip edilmesi gereken bir dizi rutinleri içerir. Gıda güvenliği tüketicilerin zarar görmelerini engelleme açısından gıda savunması ile örtüşmektedir. Endüstri ve pazar; pazar ve tüketici arasındaki hattın güvenliği de buna dahildir.

Gıdalar, bakteriler, virüsler ve parazitler gibi hastalık sebebi olabilecek organizmaların üremelerine imkân vererek gıda zehirlenmelerine yol açabilirler ve insandan insana hastalık bulaşmasına neden olabilirler. Gelişmekte olan ülkelerde ana sorun, gıdaların yeterince yıkanmamalarıdır. Gelişmiş ülkelerde gıda hazırlanması ile ilgili gelişmiş karmaşık prosedürler vardır. Teorik olarak, gıda zehirlenmeleri %100 oranında önlenebilir.
DSÖ’ye göre gıda hijyeninin beş temel prensibi vardır, bunlar:

1-Yiyecekleri insanlar, hayvanlar ve haşerelerin neden olduğu kirlilikten korumak.
2- Pişirilmiş gıdalardaki kirliliği önlemek için, çiğ ve pişmiş gıdaların birbirine temasını engellemek.
3- Patojenleri yok etmek için, gıdaları uygun sıcaklıkta ve uygun sürede pişirmek.
4- Gıdaları uygun sıcaklıkta saklamak.
5- Ham maddeleri ve suyu korumak.

Kaynak: Vikipedi

Dilek HUYUT
Veteriner Hekim
Kalite ve Gıda Güvenliği Başdenetçisi