Güvenilir Gıda Nedir?


Gıdanın tüketiciye hiçbir zarar vermeyeceğinin garanti altına alınmasıdır.

Gıdanın tüketiciye zarar vermesini de önlemek için etkin kontrol yöntemleri ve ürün izleme sistemleri oluşturulmuştur. Öncelikle gıdaya özgü tehlikeler belirlenip devamında da bu tehlikeleri elemine etmeye odaklanan sistemler ile gıdalarımız güvenilir gıdaya dönüştürülmektedir.

Gıdanın güvenliğini tehdit eden unsurların neler olduğunu biraz detaylandırırsak, en zararlı olandan başlayalım; canlı organizmalardan kaynaklanan tehlikeleri bu gruba alabiliriz. Bunlara bir kaç örnek olarak da; bakteriyel kaynaklı hepimizin bildiği üzere tüberküloz etkeni olan m.tuberculosis veya tüm canlıların normal bağırsak florasında yaşayan E.coli en çok gıda zehirlenmesi vakalarında görülen bakterilerdir. Bakterilerden başka virüsler (günümüzün en yaygın hastalığı Covid-19) ve de parazitler yine biyolojik gıda güvenliği tehdit eden unsurlardır.

Biyolojik etkenlerden başka fiziksel tehlikeler (saç, kum, taş, cam vb), kimyasal tehlikeler (temizlik kimyasalları, pestisitler, veteriner ilaçları vb.), alerjen tehlikeleri (süt, yumurta, kükürt, kabuklu yiyecekler vb.) , sabotaj tehlikeleri, taklit-tağşiş (hile) gibi tehlikeler gıda güvenliğinin tehditleridir.

Bu tehlikeler gıda üretici firmalarca kurulan HACCP sistemi ile üretimden önce belirlenip yok edilmekte ve gıda güvenliği sağlanmaktadır. Bu sistemleri takip eden de yine gıda üretici firmalarda çalışan Meslektaşlarımız vede Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrol ve denetimlerdir.

Güvenilir gıdalara ulaşabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı ve izinli firmalar tarafından üretilmiş gıdaları tüketmeye özen göstermeliyiz.

Dilek HUYUT
Veteriner Hekim
Kalite ve Gıda Güvenliği Başdenetçisi