HACCP NEDİR?

HAZARD ANALİLYSİS CRİTİCAL CONTROL POİNTS (TEHLİKE ANALİZİ ve KRİTİK KONTROL NOKTALARI)

HACCP Gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden bilime dayalı, sistematik ve dinamik bir sistemdir. Gıda işletmecileri 5996 sayılı kanun gereğince yasal olarak uygulamak zorundadır. Yasa; gıda işletmelerinde , sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

HACCP ‘in ana ilkesi gıda üretimi sırasında üründe oluşabilecek tüm riskleri önceden saptamak ve önlemini almaktır.

Gıda güvenliği için önemli olan tehlike riskleri fiziksel, mikrobiyal, kimyasal, alerjen, sabotaj, taklit/tağşiş, radyoaktivite gibi tüketilen gıdalarda insan sağlığına ve de tüketen tüm canlıların sağlığına direk yada dolaylı olarak etki eden tehlikeleri sayabiliriz.

HACCP’i doğru uygulayan firmalar HACCP sayesinde tüketime sunulan gıdaları;

  • Antibiyotik gibi kimyasal tehlikelerden,
  • Cam, taş, toprak gibi fiziksel tehlikelerden,
  • Bakteriler, virüsler gibi hastalık etkenlerinden
  • Tüketiciyi aldatacak gıda sahteciliğinden (süt’e su katılması, Zeytinyağı’ na Ayçiçek yağı karıştırılması) korumaktadır.